Увага!!! Оголошено конкурс на вакантну посаду Менеджера з регіонального розвитку

Завдання і обов’язки Менеджера з питань регіонального розвитку:
2.1 Бере участь у розробці та впровадженні Стратегічного плану Агенції регіонального розвитку.
2.2 Розробляє, управляє та впроваджує усі аспекти річного плану діяльності, що стосуються реалізації програм та проектів, відповідно до Стратегічного плану.
2.3 Презентує регіон та перспективи його розвитку для міжнародних фінансових та донорських організацій.
2.4 Розробляє нові ініціативи на запити нових партнерів та донорів, відповідно до мети та завдань діяльності Агенції.
2.5 Готує проектні заявки до подання на фінансування МТД, ДФРР та пакети супровідних документів.
2.6 Здійснює моніторинг потенційних проектів та програм міжнародних організацій-донорів.
2.7 Відповідає за реалізацію проектів відповідно до затверджених планів реалізації проектів.
2.8 Здійснює щоденне управління, моніторинг, безпосереднє виконання заходів (дій) та координує дії інших учасників за закріпленим напрямком проекту (завданням).
2.9 Здійснює супровід підготовки проектів органами місцевого самоврядування, надає їм практичну допомогу з відповідних питань.
2.10 Бере участь у підготовці програм та проектів регіонального розвитку.
2.12 Готує звітність відповідно до вимог та рекомендацій.
Обсяг знань
Менеджер з питань регіонального розвитку повинен знати:
5.1 Законодавчі і нормативні правові акти, що регламентують підприємницьку, комерційну, рекламну і проектну діяльність;
5.2 Передовий вітчизняний і зарубіжний досвід впровадження проектів;
5.3 Вимоги міжнародних організацій (UNDP, ЄС, USAID тощо) до підготовки та реалізації проектів;
5.4 Національні та міжнародні стандарти нормативно-правової бази щодо звітності за проектами МТД.
5.5 Основи ринкової економіки, підприємництва і ведення бізнесу;
5.6 Теорію і практику менеджменту;
5.7 Основи ділового адміністрування, маркетингу;
5.8 Форми і методи ведення проектних кампаній;
5.9 Програмні засоби, використовувані Агенцією для забезпечення процесу надання послуг та сучасні засоби збору і обробки інформації;
5.10 Принципи роботи засобів обчислювальної техніки, комунікацій і зв’язку;
5.11 Порядок розробки бізнес-планів і комерційних умов угод, договорів, контрактів;
5.12 Основи організації діловодства;
5.13 Форми і методи роботи з персоналом, основи мотивації та органайзінгу;
5.14 Етику ділового спілкування;
5.15 Правила внутрішнього трудового розпорядку Агенції;
5.16 Правила і норми охорони праці.
6. Кваліфікаційні вимоги
На посаду менеджера з питань регіонального розвитку призначається особа, яка відповідає наступним кваліфікаційним вимогам:
6.1 Вища освіта за освітньо – кваліфікаційним рівнем спеціаліста/ магістра.
6.2 Досвід роботи на державній службі в сфері економіки або в аналогічних установах на посаді менеджера.
6.3 Досвід підготовки та організації проектів МТД.
6.4 Досвід управління та реалізації проектів МТД (ЄС, UNDP, USAID та ін. організацій)

Резюме подавати на офіційну електронну адресу Агенції.

Кінцевий строк подання резюме – 21.10.2019

Всі подані резюме будуь опрацьвані конкусною комісією Агенції, за підсумками відібрани кандидати на вакантну посаду будуть заздалегідь повідомлені для проходження співбесіди.