Archive for Жовтень 26th, 2018

Роль Агенції регіонального розвитку в економічній трансформації Луганщини.

Заступник директора Агенції регіонального розвитку Луганської області Роман Власенко взяв участь у засіданні круглого столу “ЕКОНОМІКА ДОНБАСУ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ, ПРІОРИТЕТИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ”, яке проходило в м. Київі 24 жовтня 2018.

Виступаючи з доповіддю “Вплив Агенції регіонального розвитку на економічні трансформації в Луганській області”, він повідомив: «На Луганщині тривають трансформації в економіці. По-перше, це втрата визначальної ролі великого бізнесу в обсягах реалізованої продукції. По-друге, щорічне зростання кількості суб’єктів малого бізнесу. Малий бізнес стає лідером в забезпеченні зайнятості населення в виробничій сфері. І по-третє, значна диверсифікація експорту, в першу чергу за рахунок країн Європи і Азії.» Було підкреслено, що дані тенденції додають оптимізму, їх необхідно підтримувати і розвивати, бо  майбутнє Луганщини за потужним і інноваційним малим та середнім бізнесом.

Розповідаючи про роль Агенції регіонального розвитку в економічній трансформації Луганщини, було акцентовано, що Агенція має три основних партнера – влада, бізнес та громади. Мета Агенції сформувати стійке партнерство між ними, об’єднавши їх для більшої конкурентоспроможності та загального успіху та підвищити їх інституційну спроможність задля забезпечення сталого економічного розвитку регіону.

Підсумовуючи доповідь, Роман Власенко зазначив, що Україна в цілому, і Луганщина окремо, переживають зараз переламні суспільні моменти: крім безпосередньо економічної трансформації відбувається ще й трансформація свідомості громадян. Це відхід від патерналізму та пасивності до самостійності, ініціативності, громадянської активності і формування справжнього середнього класу.