Archive for Жовтень 17th, 2018

Створено щорічний обласний фестиваль реалізованих проектів місцевого розвитку «Спроможна громада».

12 жовтня 2018 року відбулись збори засновників щорічного обласного фестивалю реалізованих проектів місцевого розвитку “Спроможна громада”, на якому було засновано даний фестиваль та затверджено Положення.  До числа засновників даного фестивалю увійшли  Асоціація органів місцевого самоврядування Луганської області,  Агенція регіонального розвитку Луганської області,  Луганський відокремлений підрозділ   “Центр розвитку місцевого самоврядування” та  Луганське регіональне відділення Асоціації міст України. Захід засновано в рамках угод, укладених партнерськими організаціями в 2018 році та є продуктом спільних дій.
У Фестивалі можуть брати участь органи місцевого самоврядування Луганської області. Для цього вони повинні надати інформацію про проекти, реалізація яких завершена до 15 листопаду поточного року. Не має обмежень за кількостю проектів, які може подати учасник, вартостю проекту або джерела фінансування.
Заявки на участь у Фестивалі надсилаються до 16 листопада в електронному вигляді на електронну адресу Асоціації органів місцевого самоврядування Луганської області asslugreg2016@gmail.com.

Положення про Фестиваль додається.

                                                               

 

 

                                                                                                                                                       П О Л О Ж Е Н Н Я

 про щорічний обласний фестиваль реалізованих проектів місцевого розвитку «Спроможна громада»

 

В сучасних умовах розвиток громади не можливий без впровадження нових інструментів управління, зв’язків з мешканцями, бюджетування, просторового планування та розбудови населених пунктів. Для створення та використання таких інструментів необхідне залучення додаткових коштів і, як наслідок, у громади виникає необхідність впровадження проектної роботи, участі в чисельних конкурсах на отримання коштів. Така робота не була традиційною серед сільських та селищних громад нашої області, але ті активності, які були проявлені за останні роки наочно продемонстрували значний соціальний та економічний ефект від роботи з проектами. Участь у різноманітних конкурсах фінансування проектів стала розглядатися як важливіший ресурс розвитку громад. Громада – це перш за все мешканці, і дуже важливо максимально залучити їх до проектної роботи. На це орієнтовано більшість конкурсів не залежно від направленості та джерел фінансів. Але всі інвестиції в розвиток можуть не привести до довгострокового результату без бажання самих мешканців громад змінювати життя навколо себе. Тільки за участі громадськості можливо запустити процеси переходу від «виживання» до «розвитку» територій.

Щорічний обласний фестиваль реалізованих проектів місцевого розвитку «Спроможна громада» (далі Фестиваль) є одним із дієвих інструментів формування сталості місцевого розвитку.

Це Положення регламентує порядок проведення Фестивалю, вимоги до учасників та проектів, порядок участі, терміни проведення.

 

  1. Ініціатор та засновники щорічного обласного фестивалю реалізованих проектів місцевого розвитку «Спроможна громада».

Ініціатором проведення Фестивалю є Асоціація органів місцевого самоврядування Луганської області (далі Асоціація).

Фестиваль засновано в рамках  угод (Меморандуму, Декларації), укладених партнерськими організаціями в 2018 році та є продуктом спільних дій.

Засновниками Фестивалю є Асоціація органів місцевого самоврядування Луганської області, Луганський відокремлений підрозділ Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування», Агенція регіонального розвитку Луганської області, Луганське регіональне відділення Асоціації міст України.

 

  1. Мета Фестивалю.

Метою Фестивалю є:

–  стимулювання проектної активності громад області;

–  популяризація громадської активності мешканців громад;

–  демонстрація кращих практик місцевого розвитку та обмін досвідом;

–  стимулювання до навчання проектному менеджменту фахівців органів місцевого самоврядування та громадських активістів;

– презентація результатів реалізації проектів розвитку громад, які реалізовані протягом року;

– привернення уваги широких кіл громадськості, засобів масової інформації до діяльності громад області.

 

  1. Учасники Фестивалю.

У Фестивалі беруть участь органи місцевого самоврядування Луганської області. Як виключення можлива участь підприємств, установ та організації спільної власності територіальних громад Луганської області.

 

  1. Умови та порядок проведення Фестивалю.

Фестиваль проводиться щорічно та фінальна його частина приурочується до державного свята – Дня місцевого самоврядування.

Для підготовки і проведення Фестивалю створюється організаційний комітет (далі Оргкомітет), до складу якого входять представники Засновників Фестивалю. За згодою можлива участь представників органів влади та фінансових донорів.

Функції секретаріату Оргкомітету здійснює Виконавча дирекція Асоціація органів місцевого самоврядування Луганської області, яка щороку розробляє план заходів щодо підготовки і проведення Фестивалю та забезпечує його виконання.

Для участі у Фестивалі учасники надають проекти, реалізація яких завершена до 15 листопаду року, в якому проводиться Фестиваль. Не має обмежень кількість проектів, які може подати учасник,  вартість проекту, джерело фінансування.

Перед проведенням фінальної частини Фестивалю Оргкомітетом визначаються кращі проекти місцевого розвитку серед поданих проектів. Номінації та критерії оцінки визначаються Засновниками на кожен рік та оприлюднюються.

Інформація про проекти для участі у Фестивалі подається в електронному вигляді і повинна містити:

– стислий опис проекту;

– проблему, яку вирішує проект;

– вартість та фінансове джерело реалізації проекту;

– вигодоотримувачів;

– наслідки реалізації проекту;

– стійкість проекту;

– не менш 5 фотографій про результати реалізації проекту;

– презентацію проекту у PowerPoint до 15 слайдів.

Прийом заявок на участь у Фестивалі здійснюється до 16 листопаду.

Оргкомітет здійснює оцінку та визначає кращі проекти місцевого розвитку поточного року за визначеними номінаціями до 1 грудня та готує відповідні нагороди.

Фінальна частина Фестивалю, де здійснюється нагородження, проводиться на урочистому заході, присвяченому Дню місцевого самоврядування. Учасники кращих проектів зобов’язані зробити презентацію проекта-переможця.

Матеріали, які надаються Учасниками (окрім презентації), розміщуються в групі «Асоціація органів місцевого самоврядування Луганської області» в Facebook та на електронних ресурсах Засновників (за згодою). У разі технічної можливості організовується електронне голосування по наданим проектам учасниками вказаної групи, яке враховується при визначенні переможців в номінаціях.

 

  1. Матеріально-технічне забезпечення.

Фестиваль є некомерційним заходом.

Призери Фестивалю нагороджуються дипломами, кубками, іншими нагородами та заохоченнями, відповідно до можливостей Засновників та партнерів Фестивалю.