Відкритий конкурс на посаду ЮРИСКОНСУЛЬТА Агенції

Агенція регіонального розвитку Луганської області подовжує конкурс на посаду юрисконсульта. Дедлайн для подачі документів – «14» червня 2018 р.

Основні вимоги до рівня професійної компетентності:
• Вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста;
• Досвід юридичної практики – не менше 3-х років.
• Знання чинного законодавство України – повинен вільно орієнтуватися в основних галузях права (цивільному, підприємницькому, адміністративному, трудовому, податковому, банківському, антикорупційному, кримінальному тощо).
• Досвід оформлення та укладення господарських, трудових договорів.
• Досвід складання позовних заяв, апеляцій, касаційних скарг, договорів, протоколів розбіжностей до них, юридичних довідок.
• Досвід підготовки матеріалів та документів у судові та інші установи та досвід участі у судових засіданнях.
• Знання правил оформлення документації, методики ведення діловодства.
• Знання методів передачі, обробки і збереження інформації з використанням сучасних технічних засобів комунікації і зв’язку, ПК.

Особисті якості:
• Розвинуті організаційні навички
• Високі аналітичні та комунікативні навички
• Самостійність, уважність, грамотність, відповідальність
• Здатність швидко приймати рішення

Володіння іноземними мовами:
• Англійська – на рівні A2/B1; Володіння державною мовою обов’язкове.
• Володіння іншими мовами міжнародного спілкування розглядається як суттєва перевага.
Зміст виконуваної за посадою роботи:
• Методичне керівництво правовою роботою в Агенції, правова допомога працівникам Агенції.
• Участь у розробленні документів правового характеру.
• Розроблення проектів договорів Агенції.
• Участь у розробленні трудових договорів, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій.
• Підготовка і аналіз проектів наказів, положень, розпоряджень, протоколів та інших документів Агенції, надання висновків про їх доцільність та відповідність чинному законодавству.
• Отримання ліцензій, дозволів для здійснення господарської діяльності Агенції.
• Забезпечення досудового врегулювання спорів за участі Агенції.
• Складання позовних заяв, скарг, клопотань та інших процесуальних документів.
• Підготовка обґрунтованих відповідей на претензії та інші запити.
• Представлення інтересів Агенції в усіх органах державної влади, місцевого самоврядування, судах усіх інстанцій, інших установах і організаціях.
• Надання усних та письмових консультацій працівникам Агенції з питань чинного законодавства.
• Здійснення моніторингу законодавства та ознайомлення директора Агенції та інших посадових осіб з нормативними актами, які стосуються їх діяльності, а також зі змінами в чинному законодавстві.
• Представлення інтересів Агенції при перевірках, що проводяться державними контрольно-наглядовими органами з метою правового контролю за дотриманням процесуальних дій перевіряючими, обґрунтованістю і правильністю висновків перевіряючих, оформленням результатів перевірок і складанням процесуальних документів.

Умови відбору кандидатів:
Відбір кандидатів здійснюватиметься у два етапи:
1-й – відбір надісланих резюме;
2-й – співбесіда з відібраними кандидатами.

Перелік необхідних документів:
1. Документи, що підтверджують подібний досвід діяльності (CV/автобіографія).
2. Мотиваційний лист з обґрунтуванням своєї зацікавленості в співробітництві з Агенцією.
3. Документи на підтвердження кваліфікації (дипломи, відповідні сертифікати, рекомендаційні листи і т.ін.).

Адреса, за якою приймаються документи:
Документи необхідно надсилати електронною поштою на адресу Агенції: lugansk.arr@gmail.com з поміткою в темі листа «Юрисконсульт» до 14.06.2018 р. включно. В мотиваційному листі необхідно вказати очікуваний розмір винагороди.

Документи, що надійшли до Агенції після вказаної дати, будуть відхилені.

Відбір кандидатів буде здійснюватися Конкурсною комісією з відбору персоналу. За результатами розгляду документів буде складений короткий список кандидатів, які будуть запрошені на співбесіду. Відібраний за результатами співбесіди кандидат повинен підтвердити заявлену освіту, досвід та, за наявності, додаткові переваги відповідними документами (копії дипломів про вищу освіту, трудової книжки, сертифікатів та інших підтверджувальних документів, тощо).
Резюме має обов’язково містити дійсну електронну адресу та номер телефону, за якими можна зв’язатись з кандидатом. Агенція не несе відповідальності за неможливість зв’язатись з кандидатом через неправильно зазначені або відсутні координати або через недоступність кандидата з інших причин.