Відкритий конкурс на вакансію Спеціаліста з енергоменеджменту

Агенція регіонального розвитку Луганської області – неприбуткова небюджетна установа, створена на засадах партнерства між державним, приватним та громадським секторами. Метою створення та діяльності Агенції є ефективна реалізація державної регіональної політики.

Напрямками діяльності Агенції є:

Картинки по запросу енергоменеджмент

 • підготовка та реалізація проектів регіонального розвитку;
 • сприяння організації регіонального розвитку;
 • розвиток окремих територій області, громад та їх інфраструктури тощо.

 Відповідно до запланованої діяльності Агенція шукає Спеціаліста з енергоменеджменту.

Що ми можемо запропонувати Вам:

 • Роботу, спрямовану на територіальний та економічний розвиток регіону.
 • Цікаву співпрацю з міжнародними організаціями, громадськими організаціями та підприємцями, а також з органами державної влади та місцевого самоврядування.
 • Дружню та професійну підтримку.
 • Гідну оплату праці.
 • Укладення трудового або цивільно-правового договору.

Які документи необхідно надати:

 1. Документи, що підтверджують подібний досвід діяльності (CV/автобіографія/портфоліо проектів).
 2. Мотиваційний лист з обґрунтуванням своєї зацікавленості в співробітництві з Агенцією.
 3. Документи на підтвердження кваліфікації (дипломи, відповідні сертифікати, рекомендаційні листи і т.д.).
 4. Якщо учасник відбору виступає як ФОП, додатково необхідно надати копії таких реєстраційних документів: Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця або Виписки про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, Свідоцтва платника податку.

Вимоги до кандидата: 

 • Вища технічна освіта.
 • Досвід ведення переговорів із міжнародними організаціями
 • Знання механізмів управління та реалізації проектів МТД (ЄС, UNDP, USAID та ін. організацій).
 • Знання вимог міжнародних організацій (UNDP, ЄС, USAID тощо) до підготовки та реалізації проектів в сфері енергоефективності.
 • Знання національних стандартів, нормативно-правової бази у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
 • Володіння комп’ютерними програмами здійснення енергомоніторингу;
 • Належна грамотність та акуратність.
 • Вільне володіння державною та англійською мовою.
 • Самостійність, відповідальність, нешаблонність мислення, аналітичні здібності, здатність швидко приймати рішення та виконувати поставлені завдання.
 • Гнучкість у виконанні завдань, бажання вчитись, багато працювати та вдосконалюватися.
 • Готовність до відряджень по області та Україні.

Основні обов’язки:

 • моніторинг, аналіз та структуризація чинного законодавства у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
 • перевірка відповідності формальних ознак об’єкта експертизи нормам і правилам з енергозбереження, вимогам стандартів в установленому порядку;
 • проведення енергетичних аудитів та підготовка техніко-економічних обґрунтувань;
 • організація системи енергетичного менеджменту в об’єднаних територіальних громадах;
 • енергетичний моніторинг та методи збору інформації;
 • ОСББ як інструмент підвищення енергоефективності житлових будівель; забезпечення ефективної експлуатації будівель та обладнання;
 • розробка пропозицій щодо: впровадження механізмів стимулювання та державної підтримки у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та енергозбереження; підвищення енергетичної ефективності будівель;
 • моніторинг потенційних проектів та програм міжнародних організацій-донорів.
 • координація та допомога в підготовці проектної документації та звітності відповідно до     вимог та рекомендацій фінансових та донорських організацій.
 • супровід процесу підготовки та реалізації проектів у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива в спеціалізованому програмному продукті.
 • контроль над ходом виконання завдань, відслідковування строків.
 • аналіз процесу виконання проекту та формування звітності.
 • контроль всіх стадій реалізації проектів Агенції та відповідальність за їх результати.

Додатковими перевагами будуть вважатися:

 • Досвід співпраці з органами державної влади, міжнародними та громадськими організаціями.
 • Досвід в організації та проведенні тренінгів, семінарів, нарад, зустрічей.
 • Знання мов (ділова українська, російська, англійська (рівень В1/В2 і віще), вміння готувати проекти договорів, вести проектну кореспонденцію).

Визначити свій рівень володіння англійською Вам допоможуть наступні посилання:

https://learnenglish.britishcouncil.org/en/content

https://www.oxfordonlineenglish.com/english-level-test

https://www.examenglish.com/leveltest/grammar_level_test.htm

Критерії оцінки 

 • Вища технічна освіта – 20 балів максимум

{20 балів – Магістр; 15 – спеціаліст; 5 балів – Бакалавр };

 • Досвід роботи на позиції керівника/менеджера проекту – 20 балів максимум

{20 балів – більше 5 років; 15 – від 3 до 5 років; 5 балів –до 3 років};

 • Знання англійської мови – 20 балів максимум

{20 балів – Upper-Intermediate (В2); 10 балів – Intermediate (В1); 5 балів – Pre-Intermediate (А2)};

 • Досвід підготовки та реалізації грантових проектів та програм в сфері енергоефективності – 20 балів максимум

{20 балів – більше 5 проектів; 15 – від 3 до 5 проектів; 5 балів – 1-2 проекти};

 • Досвід у організації тренінгів, семінарів – 20 балів максимум

{20 балів – 21 і більше ; 15 балів – 10-20; 10 балів – до 10; 5 балів – до 5};

Максимальна можлива кількість балів за технічними критеріями – 100 балів

Процедура оцінки

Методика оцінювання пропозицій – найкраще співвідношення ціна/якість:

 1. Максимальна сума балів, яку може отримати кандидат – 100 балів.
 2. Кандидати, які набрали за технічними критеріями менше 50 балів, відсіюються.

Документи, на підставі яких проводиться відбір:

 1. Досвід на підставі резюме
 2. Фінансова пропозиція

Документи необхідно надсилати електронною поштою на адресу Агенції: lugansk.arr@gmail.com з поміткою в темі листа «Personal АRD» до 17.05.2018 р. В листі необхідно вказати, на яку позицію Ви подаєте документ та очікуваний розмір винагороди.

Відбір кандидатів буде здійснюватися Комісією з відбору. За результатами розгляду документів щодо відповідності освіти та досвіду вимогам буде складений короткий список кандидатів, які будуть запрошені на співбесіду. Відібраний за результатами співбесіди кандидат повинен підтвердити заявлену освіту, досвід та, за наявності, додаткові переваги відповідними документами (копії дипломів про вищу освіту, трудової книжки, сертифікатів та інших підтверджуючих документів, тощо).

Комісія з відбору своїм рішенням також може вимагати у будь-кого з кандидатів надання таких підтверджуючих документів у триденний строк на більш ранньому етапі відбору, якщо існує ймовірність надання неправдивої інформації.

Резюме має обов’язково містити дійсну електронну адресу та номер телефону, за якими можна зв’язатися з кандидатом. Агенція не несе відповідальності за неможливість зв’язатися з кандидатом через неправильно зазначені або відсутні координати або через недоступність кандидата з інших причин.

Переможцям буде запропоновано укласти з Агенцією регіонального розвитку Луганської області цивільно-правовий договір про надання послуг/виконання робіт або трудовий договір з зарахуванням в штат Агенції.